Regulamin sprzedaży sklepu internetowego auropolska.pl
 
Informacje ogólne
Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez PAURO Krzysztof Sobkowiak,  wszystkich zamówień składanych przez Klientów i wszystkich umów zawieranych między spółką, a Klientem w odniesieniu do produktów i usług oferowanych w witrynie www.auropolska.pl.

Definicje

 1. Klient - osoba korzystająca ze  Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.auropolska.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towary Klientom.
 3. Sprzedawca -  PAURO Krzysztof Sobkowiak.
 4. Towary - towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

Produkty

 1. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych sklepu zeropoint.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Wszystkie ceny prezentowanych produktów na stronie sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki, które doliczane są jako osobna pozycja zamówienia, podawana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu zeropoint.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Realizacja zamówienia
Aby dokonać zakupu konieczne jest zarejestrowanie się w systemie. Istnieje też możliwość zamówienia towaru drogą mailową: auropolska.pl (mail powinien zawierać dane i adres zamawiającego oraz nazwę i ilość zamawianego produktu).
Zamówione w sklepie towary są dostarczane w terminie zgodnym z informacją o dostępności prezentowaną w opisie produktu, jednak najczęściej realizacja zamówienia jest dokonywana w czasie 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 • Obsługa sklepu może odmówić realizacji zamówienia, którego nie dało się potwierdzić w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia.
 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu internetowego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 2. częściowa realizacja w różnych terminach dostawy -  wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zobowiązany do zrealizowania zamówienia na towary niedostępne terminie uzgodnionym z Klientem,
 3. wysyłka w późniejszym terminie - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia w pełni kompletnego lecz w terminie późniejszym od deklarowanego, 
 4. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od anulowania całości lub części zamówienia przez Klienta, zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail).
 • Wszystkie złożone w sklepie zamówienia potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej (system sklepu automatycznie informuje Kupującego o poszczególnych etapach realizacji zamówienia).

Formy płatności
 
Przelewem online i kartą kredytową
Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez:
- Przelewy24 (przelewy bankowe online, karty kredytowe, debetowe)


Przelew na konto bankowe
Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
Numer konta:

Za pobraniem
Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia.

Wysyłka i czas realizacji zamówienia
Zakupione towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Klient może dokonać wyboru sposobu dostarczenia przesyłki w momencie zamawiania towaru.

Koszty wysyłki
DoręczycielPaczka do 20 kgPaczka od 20 do 30 kgPaczka od 30 do 40 kg
Firma kurierska DPD16,70 PLN19,50 PLN49,00 PLN

Czas realizacji zamówienia, to czas, po którym zamówione produkty zostaną dostarczone do Klienta. Na czas realizacji składa się czas potrzebny na skompletowanie zamówienia oraz czas jego dostawy, który jest zależny od wyboru sposobu dostawy przez Klienta w formularzu podczas składania zamówienia (dostawa firmą kurierską , dostawa Pocztą Polską).

Termin dostarczenia paczki to zwykle 2-5 dni roboczych od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia lub zaksięgowania płatności. W przypadku braku danego towaru w magazynie termin ten może się wydłużyć. Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i będzie mógł podjąć decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, oczekiwanie na kompletne zamówienie, anulowanie całości zamówienia).
Wszystkie towary pakowane są starannie w opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Gwarancja
Wszystkie produkty objęte są rękojmią, która zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczy wad fizycznych i prawnych. Podstawą rękojmi jest dowód zakupu.
Wykrycie wady uprawnia do:
 • złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądania usunięcia wady.
W przypadku reklamacji prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów. Można też skorzystać z formularza oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi, który można pobrać  TUTAJ.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.

Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas towaru. Reklamacje dostarczane są na koszt sklepu zeropoint.pl. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy firmowe są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz).

Zwrot/Wymiana - Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć jednoznacznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres:
 


oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Można też skorzystać z formularza odstąpienia od umowy - do pobrania TUTAJ.

Sklep auropolska.pl wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
Sklep auropolska.pl niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość na adres e-mail, podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot pieniędzy obejmuje wszystkie płatności konsumenta na rzecz sklepu auropolska.pl wyszczególnione na paragonie w tym  koszt dostawy. Zwrotu pieniędzy dokonujemy przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego. nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwracane towary powinny zostać odesłane lub przekazane nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy zakupu.
Korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.


Dane osobowe
1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu auropolska.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.