Gwarancja
Wszystkie produkty objęte są rękojmią, która zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczy wad fizycznych i prawnych. Podstawą rękojmi jest dowód zakupu.
Wykrycie wady uprawnia do:

  • złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądania usunięcia wady.

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów. Można też skorzystać z formularza oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi, który można pobrać   TUTAJ.


Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.


Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas towaru. Reklamacje dostarczane są na koszt sklepu zeropoint.pl. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy firmowe są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz).

Zwrot/Wymiana - Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć jednoznacznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres:
 


oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Można też skorzystać z formularza odstąpienia od umowy - do pobrania TUTAJ.

Sklep auropolska.pl wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
Sklep auropolska.pl niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość na adres e-mail, podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Zwrot pieniędzy obejmuje wszystkie płatności konsumenta na rzecz sklepu auropolska.pl wyszczególnione na paragonie w tym  koszt dostawy. Zwrotu pieniędzy dokonujemy przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego. nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwracane towary powinny zostać odesłane lub przekazane nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy zakupu.
Korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.