AURO Chemia Roślinna AG


auro farby ekologiczne
Filozofia firmy
AURO jest pierwszą firmą, która świadomie przygotowała rozwiązania techniczne umożliwiające przejście miedzy erą w której główną rolę pełnią paliwa kopalne do ery nowoczesnej chemii roślinnej.

Od założenia AURO wprowadziło kryteria zrównoważonego rozwoju na każdym etapie od badań przez rozwój produktu do wprowadzenia go na rynek. Minimalizacja zużycia i sposób postępowania z odpadami to również wyrazy przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.

Doktor Hermann Fischer w 1972 roku rozpoczął badania nad chemią roślinną, która stała się jego pasją i centralnym zadaniem życia. Sposobem na jego realizację było założenie 1983 r firmy AURO pierwotnie jako spółki z o.o.  W 1998 roku została przeprowadzona reorganizacja w „małą spółkę akcyjną” , której akcje znajdują się w rękach rodziny oraz w formie darowizny w rękach organizacji społecznych zajmujących się ochroną środowiska. (Naturschutz Bund - NABU).

AURO specjalizuje się w ekologicznych farbach, impregnatach, klejach, a także w produktach do czyszczenia i pielęgnacji.

W przeciwieństwie do wielu firm o podobnym charakterze, produkty oparte są głównie o roślinne lub mineralne surowce, i nie stanowią dodatkowej, pobocznej linii produktowej lecz są główną ideą rozwijaną przez firmę.

Ze względu na swoją pozycję jako pioniera, a obecnie lidera w sektorze, AURO AG od dawna zwraca uwagę na problem Greenwashing-u (pol. „ Ekościema”). W Polsce zjawisko to jest niestety również obecne. Aby przeciwdziałać temu procederowi AURO proponuje wiele działań edukacyjnych – również w dziedzinie public relations, po to by budować prawdziwą wiedzę i świadomość naturalnej chemii. Działania te i konsekwentnie ekologiczna produkcja AURO trafia często na opór organizacji i przedsiębiorstw lobbujących za pseudoekologicznymi produktami. Działanie firm oparte na greenwashingu powoduje dezorientację w podejmowaniu decyzji podczas zakupu.

Surowce z roślin i minerałów – czerpanie z różnorodności natury.

naturalne składniki farb

Produkty wykorzystywane przez AURO AG pochodzą z ogromnego bogactwa surowców roślinnych, które pojawiły się w toku ewolucji biosfery. Wśród tych produktów roślinnych wtórnego metabolizmu, są tysiące, które w zasadzie stanowią bazę do barwników, środków wiążących, rozpuszczalników i dodatków w produkcji farb AURO. Są to pigmenty, żywice roślinne, wosk pszczeli, gumy, tłuszcze i oleje, żywice, wypełniacze, olejki eteryczne, środki emulgujące, itp.

Tysiące gatunków roślin stanowią podstawę generowania setek tysięcy różnych substancji biogennych. Każdy region świata dostarcza swoje specyficzne surowce, w zależności od warunków klimatycznych, geologicznych i genetycznych i zróżnicowania w zależności od doświadczenia, zrównoważonej uprawy, zbioru i technik przetwarzania. Taka dywersyfikacja upraw wpływa korzystnie na dobrostan mieszkańców terenów uprawowych.